رضا قارزی

مدیریت کاربری

نام کاربری :

کلمه عبور :

کد امنیتی :

ثبت نام - بازیابی گذرواژه

انواع سیاست ازدیدگاه اسلام (ازدیدگاه حضرت امام خمینی «ره» )

 

بسمه تعالی

 

انواع سیاست ازدیدگاه اسلام (ازدیدگاه حضرت امام خمینی «ره» )

 

سیاست ازدیدگاه امام خمینی به سه بخش تقسیم می شود:

1-سیاست شیطانی

2-سیاست حیوانی (مادی).

3- سیاست اسلامی

 

1- سیاست شیطانی:

حضرت امام خمینی (ره)  می فرمایند: «زمانی که درتهران درزندان بوده یکی ازمسئولان حکومتی نزد من آمد و به من گفت: شما نباید درسیاست دخالت کنید چون سیاست عبارت است ازدروغگویی، عبارت است ازخدعه، عبارت است ازفریب. من به اوگفتم این سیاست مال شماست... البته سیاست به این معنایی که اینها می گویند که دروغگویی و چپاول مردم وبا حیله و تزویر تسلط براموال ونفوس مردم این سیاست هیچ ربطی به سیاست اسلامی ندارد. این سیاست شیطانی  است».

مرحوم آقای کاشانی رحمه الله علیه که به خرم آباد تبعید ودرقلعه فلک الافلاک محبوس بود، حبسی که هرکس گرفتارمی شد، همچون مرعوب می گشت که امکان نداشت یک کلمه درحبس برخلاف دولت با آن کسی که درآنجا هست، بزند. مرحوم حاج آقا روح الله گفتند که من ازرئیس ارتش که درآنجا بود خواهش کردم که مراخدمت مرحوم آقای کاشانی ببرد. قبول کرد وما را پیش ایشان بردند. رئیس آنجا بود. من هم بودم، آقای کاشانی هم بود. آن شخص شروع کرد به صحبت کردن، ورو کرد به آقای کاشانی که آقا شما خودتان را به زحمت انداختید، آخر چرا درسیاست دخالت می کنید؟ سیاست شأن شما نیست. آقای کاشانی گفتند:« اگرمن درسیاست دخالت نکنم چه کسی دخالت می کند؟».

وقتی که ما درحبس بودیم وبنا بود که دیگر ازحبس بیرون بیاییم وبرویم درقیطریه درحصرباشیم، رئیس امنیت آنوقت درآنجا حاضربود. او ضمن صحبت هایش گفت:« آقا سیاست عبارت است ازدروغگویی ، عبارت است ازخدعه، عبارت است ازفریب، من به اوگفتم این سیاست مال شماست».

البته بعدش آمد ودروغی گفت که بنا گذاشته اند که درسیاست دخالت نکنند وما هم جوابش را دادیم. البته سیاست به آن معنای که اینها می گویند که دروغگویی و چپاول مردم ویا حیله وتزویر، تسلط براموال ونفوس مردم، این سیاست هیچ ربطی به سیاست اسلامی ندارد، این سیاست شیطانی است.»

 

2- سیاست حیوانی (مادی )

حضرت امام خمینی (ره ):

«... اگرفرض کنیم که یک فردی هم پیدا شود که سیاست صحیح اجرا بکند نه به آن معنای شیطانی فاسدش، یک حکومتی، یک رئیس جمهوری، یک دولتی سیاست صحیح را اجرا کند که به خیروصلاح ملت باشد، این سیاست یک بعد ازسیاستی است که برای انبیاء واولیاء بوده وحالا برای علمای اسلام.

انسان یک بعد ندارد، جامعه هم یک بعد ندارد. انسان فقط یک حیوان نیست که خوردن وخوراک همه شئون او باشد. سیاست اگر صحیح هم باشد، امت را دریک بعد هدایت می کند وراه می برد وآن بعد حیوانی است، بعد اجتماعی مادی است، واین سیاست یک جزء ناقص سیاست است که دراسلام برای انبیاء واولیاء ثابت است.».

سیاست حیوانی مربوط می شود فقط به رفاه دراین دنیا و رسیدن به خواست های صرف جسمانی و مادی با هدف ارضای خواست های نفس انسانی.

 

3- سیاست اسلامی

حضرت امام خمینی (ره) می فرمایند:

«بقای نوع ورفاه زندگی افراد وآن بردوقسم است: یکی آنکه متعلق به ملک وسلطنت است که علم سیاست نامند ودیگرآنچه متعلق به شرایع آسمانی واحکام الهی ودستورهای انبیاء واولیاست که علم نوامیس می نامند.»

همچنین حضرت امام (رحمه الله علیه ) می فرمایند:

«سیاست برای روحانیون وبرای انبیاء واولیای خدا حقی است، لکن سیاستی که آنها دارند دامنه اش با سیاستی که اینها دارند فرق دارد. ...آنها می خواهند ملت ها، اجتماع و افراد را هدایت کنند، راه ببرند درهمه مصالحی که ازبرای انسان وجامعه متصوراست، همان که درقرآن صراط مستقیم گفته می شود وما درنمازمی گوییم:« اهدنا الصراط المستقیم» وازخدا می خواهیم  که ملت، اجتماع، اشخاص را راه ببرد به یک صراط مستقمی که ازاینجا شروع می شود به آخرت ختم می شود والی الله است.

این (سیاست) مختص به انبیاء واولیاء است وبه تبع آنها علمای بیدار اسلام وعلمای بیدار هرملتی. اینکه می گویند شما درسیاست دخالت نکنید، بگذارید برای ما؛ شماها سیاست صحیح تان هم یک سیاست حیوانی است، راجع به رفاه این عالم است و آنهایی که فاسد هستند، سیاست شان، سیاست شیطانی است، لکن انبیاء هم این عالم وهم آن عالم را درنظر دارند، واینجا راه راست برای آنجا، مردم را به آنچه صلاح ملت وجامعه است صلاح مادی ومعنوی ازمرتبه اول تا آخرین مراتب کمال انسان- دعوت می کنند. ...انبیاء(ع) شغلشان سیاست است، ودیانت همان سیاستی است که مردم را ازاینجا حرکت می دهد(وبه ) تمام چیزهایی که به صلاح مردم وملت است(هدایت
می کند). »

 

{site_page_oprt}

این پرونده را به اشتراک بگزارید :

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn StumbleUpon Email

یادداشت کاربران

درج یک یادداشت :

نام کاربر :
پست الکترونیکی :
وب :
یادداشت :
کد امنیتی :

آمار بازدید

تاریخ : 1398/03/29

امروز : 63

دیروز : 200

بیشترین بازدید : 3118

بازدید کل : 822233

Ipشما : 52.91.39.106

ایران اسلامی